Services

Services

Schoenen met pijlen op de vloer

Coaching

Onderscheidend is mijn werkwijze gebaseerd op de theorie en praktijk van waarderend interveniëren. Dit in samenhang met elementen van storytelling. Inzetten op maatwerk vanuit het verhaal en de kwaliteiten van de gecoachte is een leidende principe om co-creatie te realiseren.

Herkent u zich in onderstaande vragen, dan is een keuze voor een coachingstraject bij mij een logische stap:

 • Hoe kan ik weer verlangen en genieten?
 • Hoe maak ik meer verbinding?
 • Wat beweegt me ten diepste?
 • Wie ben ik en waar sta ik voor?
 • Hoe houd ik de balans er in?
 • Hoe werk ik effectiever?
 • Hoe geef ik verdrietige ervaringen een plek zodat er weer ruimte komt voor …
 • Hoe gooi ik het roer om?
 • Hoe zet ik volgende stappen in mijn leven?

Uiteraard kunnen de coachingsvragen ook naar organisatievragen getransformeerd worden: Daarbij gaat het om de denkpatronen van medewerkers  en de betekenis die zij daaraan gegeven omzetten in het in beweging komen.

 • Welke mentale modellen zijn aanwezig?
 • Wat laat je zien in gedrag en houding?
 • Hoe zet de medewerker zich in voor het gewenste resultaat?
 • Hoe draag je bij aan visieontwikkeling in je organisatie?
 • Hoe ga je om met geformuleerde doelen?
 • Hoe beïnvoed je organisatieontwikkeling?
V met de handen

Interim management

Mijn rijke werk- en scholingservaringen inzetten in de begeleiding van ontwikkel-processen waarbij het gebruik maken van de eigen verhaal en de eigen Veerkracht van mensen en organisaties het uitgangspunt is. Op zoek naar de drijfVeren van individuen, groepen en organisaties om ontwikkeling en waar nodig Veranderingen op gang te brengen. Ik richt me in mijn opdrachten vooral op dat wat in de organisatie aanwezig is in het hier en nu en werk niet vanuit een Vooropgezette Veranderpraktijk.

Met een passende en heldere onderzoeksgerichte leiderschapsstijl en een zorgvuldige aanpak met oog voor draagvlak kan ik gewenst maatwerk leveren. Leiderschap waarbij voor mij ook de Ubuntu filosofie een inspiratiebron is. Ubuntu staat voor “Ik ben omdat wij zijn”. Dat vraagt congruentie en authenticiteit in gedrag wat je laat zien. Leiderschap waarbij sprake is van zichtbaarheid, authenticiteit, rolvast gedrag en empathisch vermogen waarbij de wijsheid van een ieder telt. Doelgericht samenwerken en complexe vraagstukken terugbrengen tot de essentie om samen verder te kunnen ontwikkelen en veranderen.

Voordat anderen jou begrijpen moet jij hun begrijpen”

vogels in een v-vorm

Advisering bij Organisatie Ontwikkeling

Om organisatie ontwikkeling tot stand te brengen is het nodig dat het management en de werknemers in alle lagen van de organisatie inzicht krijgen in wat ze zeggen, denken, doen en willen en wat ze daadwerkelijk doen.

Interactie tussen medewerkers in de organisatie is altijd het vertrekpunt. Kijken en werken met de bril op van waarderend onderzoeken en interveniëren is een werkwijze die leidt tot ontwikkeling en verandering. Daarbij is het belangrijk om in samenwerking met medewerkers hun kwaliteiten te herontdekken en in te zetten in de organisatie. Dat wat er is benutten om samen met medewerkers in de organisatie groei te realiseren.

“Wat aandacht krijgt groeit” is hier een passend motto.