Over mij

Over mij

Ik wil me zelf omschrijven als:

Een mensenmens, verbinder, authentiek, bevlogen en levenswijs.
Een creatieve en energieke doener met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel

Ervaring

Ik heb meer dan 40  jaren ervaring in het Voortgezet Onderwijs.

Meer dan 30 jaar werk ik als schoolleider in het VO onderwijs en maak ik deel uit van het management in verschillende leidinggevende functies waarvan het laatste jaar als interim manager.

In mijn verschillende leidinggevende functies en de laatste jaren als Interim manager lever ik voortdurend een bijdrage aan onderwijsontwikkeling in al zijn facetten.

Minke Koornstra

Minke Koornstra

Interim Manager

Leren

Leren van elkaar loopt als een rode draad door mijn manier van werken heen. Al in de eerste jaren in mijn onderwijsloopbaan als docent heb ik ervoor gekozen om vanuit mijn drive voor ontwikkeling en leren de studies Pedagogiek met specialisaties Onderwijskunde en Orthopedagogiek en de studie Maatschappijleer op te pakken.

Dit kreeg een vervolg met de opleiding Vrouw en Management in de 2e helft van de jaren 90 en in de periode 2006-2009 met de masterstudie Educational Leadership.

In de periode 2015-2017 volgde ik de opleiding theorie en praktijk van Appreciative Inquiry of te wel Waarderend Interveniëren en onderzoeken aan het Instituut voor Interventiekunde te Amsterdam. De opleiding is vooral gericht op het verwerven van inzichten op het gebied van groepsdynamica en organisatie-ontwikkeling. De theorie en praktijk van Appreciative Inquiry vormt hierbij het kijkkader waarbij er o.a. waarderend actie onderzoek in organisaties wordt uitgevoerd.

Waarom organisatie, advies en coaching met  Vkr8

“Geloof in wie je bent en ga uit van je eigen kracht”

  • Wil je aan de slag met je eigen verhaal en werken aan je eigen ontwikkeling of die van de organisatie
  • Wil je in je organisatie met waarderende vragen aan de slag
  • Ben je op zoek naar ervaring en expertise om in gang gezette processen verder te ontwikkelen
  • Heb je een ervaren en betrouwbare leidinggevende nodig

Mijn skills:

  • Ik werk sterk mensgericht en zet in op verbinding
  • Ik toon verantwoordelijkheid voor de zaken die ik aanpak
  • Ik hecht aan waardengericht werken
  • Ik werk volgens de principes van waarderend onderzoeken
  • Ik werk transparant en leg de nadruk op eerlijkheid en vertrouwen