Verbeteringen van planningswerkzaamheden bij zorginstelling Amaris

By | Blog | No Comments

Onze opdracht in het toepassingsjaar (tweede jaar) van de opleiding Appreciative Inquiry was: “Onderzoek mogelijke verbeteringen van de planningswerkzaamheden bij zorginstelling Amaris”.

Verkennen

Op basis van verkregen informatie verschoof de opdracht naar: “Is het mogelijk de huishoudelijke hulpen, in dienst bij de thuiszorgorganisatie van Amaris, te gaan zien als de basis van de zorg van Amaris?”

De leidinggevende vertelt ons bij de intake over haar probleem. Het centraal huisvesten van de negen planners heeft nog geen verbetering van efficiëntie van werkzaamheden laten zien.

We willen een afdeling planning waar waardering voor is en waar ook onderling waardering is in de samenwerking

Vertellen

We voeren waarderende gesprekken met de planners, een zestal huishoudelijke hulpen, twee collega’s van de zorgadministratie en een aantal leden van het management. De verhalen die zij ons vertellen vormen de basis voor een aantal groepsgesprekken. Elk gesprek eindigen we met de vraag: “Hoe kan het er met kerst 2017 uitzien in jouw droom?”

  • Ik voel me als een dochter voor mijn cliënten
  • Ik werk voor de dankbaarheid die ik bij mijn cliënt ervaar; deze ervaar ik vaak.
  • Planners zijn laatste schakel op weg naar realisering zorg bij cliënt
  • Eigenlijk zou het goed zijn als iedereen van kantoor eens een dag zou meelopen. Dat geldt ook voor de mensen in de gemeente die de indicatie doen.
  • De thuishulp ziet de veranderingen bij een cliënt vaak als eerste, hoort of er een feestje geweest is of iemand geniet of dat iemand depressief is en worstelt met zaken.
  • Laat de thuishulp meedenken in de planning 
  • Goed contact bevordert goede samenwerking en vergemakkelijkt het inplannen

Verbeelden

De rode draad werd goed zichtbaar na het visualiseren van de dromen door de vier afdelingen.

Droom huishoudelijke hulp: Korte lijnen, meer leren van elkaar en bron van informatie voor aanpassen hulp of vervolghulp

Droom planners: goede technische hulpmiddelen, we realiseren voor cliënten de hulp die ze nodig hebben en een goed contact met de zorgadministratie.

Vormgeven

De summit werd een dag waar verbinding tussen medewerkers van de verschillende sectoren ontstond. Deze dag werd in het proces van Waarderend Onderzoeken de stap gezet door dromen van medewerkers om te zetten in realiseerbare acties waarvan de uitvoering leidt tot gewenste veranderingen die voor kerst 2017 gerealiseerd kunnen zijn.

Samen bouwen en samen doen waarbij de focus gaat liggen bij drie centrale thema’s: Korte lijnen in de communicatie, ICT-ontwikkeling en Leren van en met elkaar

Verwezenlijken

De gewenste veranderingen waarmee de huishoudelijke hulpen de basis van de zorg voor Amaris kunnen worden zijn gerelateerd aan de volgende thema’s: Leren, Communicatie en ICT

Elk thema heeft twee medewerkers als ambassadeurs.

Verantwoorden & evalueren

Inmiddels werken we aan een opzet om de dromen te verwezenlijken. Dit betreft o.a. de begeleiding van de ambassadeurs en een bijeenkomst voor alle betrokken medewerkers om te reflecteren op gerealiseerde dromen in het kader van zorg met aandacht.

Wij als team van drie deelnemers van de opleiding Appreciative Inquiry hebben vanuit onze verbondenheid met Waarderend Onderzoeken een bijzonder traject in gang mogen zetten.

Een aantal reacties na de summit: via de deurkrant

Het was een intensieve eye-opener. Alles staat toch met goede communicatie!!

Zo veel duidelijkheid wat er nu vandaag is besproken zekers. Dank jullie hiervoor.

Dank jullie wel. Er is een beweging in gang gezet. Met Kerst mooie resultaten in 2017.